Vanaf 2012 zijn de tandarts tarieven vrij

Met ingang vanaf 2012 worden de tarieven vrij gegeven en zijn de tarieven niet meer vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit zoals tot nu toe het geval is.