Huisregels Tandartspraktijk Zaandam Zuid

 • Voor pijnklachten kunt u bellen tussen 8 en 10 uur ‘s morgens, wij proberen u dan dezelfde dag nog een afspraak te geven. Deze regeling geldt alleen voor reguliere patiënten, d.w.z. patiënten die minimaal 1x per jaar voor controle komen en geen betalingsachterstand hebben.
 • Wij zijn verplicht een medische anamnese (vragenlijst betreffende voorgeschiedenis en relevante omstandigheden mogelijke ziektes, aandoeningen en medicijngebruik) af te nemen.
 • Voor patiënten ouder dan 12 jaar worden eens in de 2 jaar bitewing röntgenfoto’s gemaakt om het gebit goed te kunnen volgen.
 • Voor patiënten die geen aanvullende tandartsvezekering hebben, geldt dat zij de nota’s per PIN na de behandeling dienen te betalen.
 • Voor nieuwe patiënten boven de 18 jaar geldt dat zij de eerste 3 nota’s per PIN dienen te betalen.
 • Bij het eerste bezoek van een nieuwe patiënt wordt er een intake/controle gedaan door de tandarts en worden er 2 bitewing röntgenfoto’s gemaakt. De kosten bedragen hiervoor circa € 60. Indien wij de foto’s van uw vorige tandarts digitaal ontvangen hebben en deze niet ouder zijn dan 2 jaar hoeven er geen foto’s gemaakt te worden – dit scheelt circa € 30. Daarnaast kan in overleg bij het eerste bezoek tandsteen verwijderd worden zodat de patiënt daarvoor niet hoeft terug te komen. De kosten van tandsteen verwijderen zijn per 5 minuten € 13,07 in 2020 en € 13,52 in 2021.
 • Al het techniekwerk boven de € 200 (kronen, bruggen, protheses) dient voor aanvang van de behandeling betaald te worden per PIN. De begroting bevat een schatting van de techniekkosten. Bij de definitieve nota worden de aanbetaalde bedragen met de eindbedragen verrekend. Het eindbedrag dient ook per PIN betaald te worden. De rekening kan de patiënt daarna naar de zorgverzekeraar sturen. Afhankelijk van de aanvullende verzekering van de patiënt betaalt de zorgverzekeraar vervolgens de bedragen waar de patiënt recht op heeft aan de patiënt.
 • De nota’s, welke niet per PIN betaald zijn, worden direct naar Uwnota gestuurd. Uwnota is een factoring en clearing bedrijf dat de inning van de nota afgehandeld. U krijgt een nota van het gedeelte dat niet gedekt wordt door uw aanvullende verzekering. Het gedeelte dat gedekt wordt door uw (aanvullende) verzekering int Uwnota direct bij uw verzekering:
 • Uitzondering: Voor behandelingen waarbij vooruitbetalingen zijn gedaan, betaalt de patiënt ook de eindnota per PIN en dient de patiënt de nota zelf in bij de de zorgverzekeraar.
 • Niet nagekomen afspraken worden altijd in rekening gebracht.
 • Indien een patiënt binnen 12 maanden 3x een afspraak niet keer nakomt, verzoeken wij de patiënt een andere tandarts te vinden.
 • Onbetaald gebleven nota’s worden overgedragen aan een incassobureau. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Wilt u graag meer informatie?

Neem dan contact op met Tandartspraktijk Zaandam Zuid. Of bel direct naar: 075 631 3464.

wave