Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de verstrekte informatie en de gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van de gebruiker.

Hoewel zorgvuldigheid betracht is de bij de samenstelling van de informatie, aanvaardt Tandartspraktijk Zaandam-Zuid geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

Alle auteursrechten zijn voorbehouden. Publicatie, kopiëren, vermenigvuldiging van de in deze website gebruikte informatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Tandartspraktijk Zaandam-Zuid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, artikelen, brochures en dergelijke waar naar verwezen wordt.

Wilt u graag meer informatie?

Neem dan contact op met Tandartspraktijk Zaandam Zuid. Of bel direct naar: 075 631 3464.

wave